Πως κάνουμε Edit στα Posts

1

κάνουμε κλικ στο Posts…


2

Εχουμε ανοίξει το μενού του Post και κάνουμε κλικ στο πρώτο το Posts…


3

Τότε εμφανίζονται δεξία όλα τα Posts που έχουμε στείλει.


4

Βάζουμε το ποντίκι μας επάνω σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε Edit και εμφανίζονται τα Edit | Quick Edid | Trash | View
 

Να δούμε τα βίντεο κάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Video 1

Video 2

Back to
Would you like to have your own clubEFL blog?


 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.