Πως βάζουμε Pages

1

Κάνουμε κλικ στο Pages…

2

Κάνουμε κλικ στο Add New

3

Περισσότερα θα δούμε στα Videos που ακολουθούν…

Video 1

Video 2

Back to
Would you like to have your own clubEFL blog?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.